loading

Serwis

Zgłoś problem online

Dane właściciela:

Imię i nazwisko:
Ulica:
Numer domu/mieszkania:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Województwo:
Kraj:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Seria Kotła:
Typ Kotła:
(np. 14, 25, 34, 50, 100)
Numer seryjny kotła:


Data Zakupu:

Dzień:
Miesiąc:
Rok:


Temat:
Treść wiadomości:
Załącznik:
(Rozmiar max 1Mb)

!!!Uwaga!!! W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu klient pokrywa koszty robocizny i dojazdu (koszt 300zł netto, dojazd 1zł/km netto).
Projekt i wykonanie GLIDER