loading

Serwis

Zgłoś problem online

Dane właściciela:

Imię i nazwisko:
Ulica:
Numer domu/mieszkania:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Województwo:
Kraj:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Seria Kotła:
Typ Kotła:
(np. 14, 25, 34, 50, 100)
Numer seryjny kotła:


Data Zakupu:

Dzień:
Miesiąc:
Rok:


Temat:
Treść wiadomości:
Załącznik:
(Rozmiar max 1Mb)

!!!Uwaga!!! W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu klient pokrywa koszty robocizny i dojazdu (koszt 300zł netto, dojazd 1zł/km netto).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)
Projekt i wykonanie GLIDER