loading

Projekt realizowany w ramach działania 2.1

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Firma METAL-FACH Jacek Kucharewicz realizuje projekt „Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego w przedsiębiorstwie Metal-Fach Jacek Kucharewicz” w ramach działania 2.1 wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Tytuł projektu:


„Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego w przedsiębiorstwie Metal-Fach Jacek Kucharewicz”


Cele projektu:


Celem projektu jest stworzenie nowoczesnego Centrum Badawczo Rozwojowego w zakresie projektowania, wytwarzania i kontroli jakości produkowanych przez Metal-Fach kół jezdnych pojazdów. Inwestycja obejmuje zakup dwóch urządzeń: maszyny do badania wytrzymałości zmęczeniowej kół na zginanie oraz maszyny do badania wytrzymałości zmęczeniowej kół na obciążenia promieniowe.


Planowane efekty:


Planowanymi efektami realizowanego projektu będą:Wartość projektu: 2.792.100,00 PLN


Wkład Funduszy Europejskich: 1.135.000,00 PLN


Okres realizacji: 36 miesięcy


Projekt i wykonanie GLIDER