loading

KONTAKT Z PRZEDSTAWICELEMRegion


Region północno – wschodni Region południowy Region północno – zachodni

Województwo


Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Mazowieckie, Lubelskie Łódzkie, Świętokrzyskie, Podkarpackie, Małopolskie, Śląskie, Opolskie Lubuskie, Dolnośląskie, Wielkopolskie, Zachodnio-Pomorskie, Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie

PrzedstawicielPaweł Wyszołmirski


kom.+48 609 341 010

p.wyszolmirski@metalfach.com.plSławomir Dymowski


kom. +48 721 20 10 10

s.dymowski@metalfach.com.plRafał Szelest


kom.+48 695 056 045


r.szelest@metalfach.com.pl


Projekt i wykonanie GLIDER