loading

Program Ograniczenia Niskiej Emisji

Program „Ograniczenia Niskiej Emisji” (PONE).


Głównym celem programu jest zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery oraz poprawę stanu jakości powietrza,

dzięki wprowadzeniu  działań modernizacyjnych systemów ogrzewania budynków mieszkalnych, zabudów rozproszonych, budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych. Modernizacja polega na kompleksowej likwidacji istniejących, nieefektywnych źródeł ciepła.


W celu osiągnięcia założeń wprowadza się ekologiczne, energooszczędne urządzenia grzewcze oraz odnawialne źródła energii (układy solarne itp.).


Program PONE współfinansowany jest ze środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dofinansowanie jest skierowane do mieszkańców, którzy modernizują budynki, wymieniają stare kotły na paliwo stałe na nowoczesne i ekologiczne.


Jakie urządzenia wchodzą do dofinansowań ?

Dofinansowania mogą być skierowane na wymianę starych urządzeń grzewczych na nowe ekologiczne, wśród których występują automatyczne kotły centralnego ogrzewania na paliwa stałe: eko groszek, pellet. Urządzenia muszą spełniać wymogi klasy 5 lub 4 w zakresie sprawności oraz emisji zanieczyszczeń.


Kotły centralnego ogrzewania firmy METAL – FACH Technika Grzewcza skierowane do programu PONE spełniające najwyższe normy i wymagania PN-EN 303-5:2012 KLASY 5 oraz 4:

– SEG o mocy cieplnej od 14 kW do 75kW;


– SEG PLUS o mocy cieplnej od 14 kW do 28kW;


– SEG BIO o mocy cieplnej od 14 kW do 100kW;


– SD DUO o mocy cieplnej od 14 kW do 35 kW;


– SD DUO PLUS o mocy cieplnej od 14 kW do 34 kW;


– SD DUO BIO o mocy cieplnej od 16 kW do 25 kW;


– SMART EKO-CARBON o mocy cieplnej od 16 kW do 30 kW;


– SMART BIO-EFFECT o mocy cieplnej od 16 kW do 30 kW.


Programy Ograniczenia Niskiej Emisji są programami wykonawczymi Programów Ochrony Środowiska, których uchwalenie jest obowiązkiem Gmin i Powiatów.

Programy ONE przedstawiają metodologię finansowania, część merytoryczną oraz ogólne założenia.


Zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji są finansowane w formie dotacji wypłacanej przez Urząd Gminy.

Inwestor, czyli mieszkaniec Gminy zakwalifikowany do udziału w Programie wpłaca tylko część kosztów zadania.

Wysokość dofinansowania zależy od warunków narzuconych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Jak pozyskać dofinansowanie na wymianę starego kotła na nowy ekologiczny ?

Ogólne zasady przyznawania dofinansowań są dostępne w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta. Należy zgłosić się z zapytaniem o program ograniczenia niskiej emisji i jego szczegółowe zasady.


Projekt i wykonanie GLIDER